Årsmöte - fortsätter 25.10. kl 18 - val av ordförande

09.10.2023 kl. 18:56
Kallelse till fortsatt ordinarie årsmöte 25.10.2023 kl 18 på Teams

Kallelse till FORTSATT ordinarie årsmöte 25.10.2023 kl 18 på Teams

----

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

----

Ärenden 

Vid årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden i enlighet med föreningens stadgar §10 - Ärenden vid årsmöte:

 • Mötets öppnande (behandlats OK 9.10.2023)
 • Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare (och två rösträknare) för mötet (behandlats OK 9.10.2023)
 • Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet (behandlats OK 9.10.2023)
 • Godkännande av föredragningslista för mötet (behandlats OK 9.10.2023)
 • Bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande (behandlats OK 9.10.2023)
 • Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga (behandlats OK 9.10.2023)
 • Fastställande av verksamhetsplan och budget och medlemsavgift (behandlats OK 9.10.2023)
 • Val av ordförande och styrelsemedlemmar för följande år
  • Styrelsen vald, men ordförande saknas
 • Val av en verksamhetsgranskare och en suppleant för följande år (behandlats OK 9.10.2023)
 • Instiftandet av nya stipendier i tillägg till ettornas bokstipendium och sexornas kamratskaps-stipendium, samt beskrivning av hur stipendier skall utdelas. Styrelsens förslag är att föreningen skulle dela ut stipendier även i årskurs 2 och årskurs 4 samt att föreningens stipendier i fortsättningen delas ut av föreningens representant. (behandlats OK 9.10.2023)
  • Beslutet blev att FöFö delar ut Bokstipendium på åk1 och åk3 och Kamratskapsstipendium i åk6 och att i fortsättningen så delas stipendierna ut av föreningens representant

Mötesprotokoll undertecknas av mötesordföranden och mötes sekreteraren. Protokollet justeras av de protokolljusterare som mötet utsett.

Protokollet från mötet 9.10. finns här.

 

Esbo, 9/10/2023

Föräldraföreningen vid Finno skola rf

Styrelsen

-----------------

Henrik Ramm-Schmidt