Information till klassombuden

TACK för att du har valt att ställa upp som klassombud!

Före du läser vidare, ber vi dig meddela oss din epost adress ifall du ännu inte gjort det. Skicka alltså ett kort meddelande till fofo.finno@gmail.com så vet vi var vi når dig. Tack!

Att ställa upp som klassombud är ett konkret sätt att tillsammans med läraren jobba för att skapa en god klassanda i klassen. Då föräldrar tillsammans med klassens lärare aktivt jobbar för att alla ska trivas och må bra är det mindre sannolikt att någon av eleverna far illa, dessutom är det roligt att göra saker tillsammans.

Klassombudet – den viktiga länken

Klassombudet fungerar som den viktiga länken mellan föräldraföreningen och familjerna. Huvudregeln är att föräldraföreningen skickar ut informationsbrev endast till klassombuden och inte enskilt till alla familjer (se nedan om klasslistan). Ta därför gärna som kutym att alltid skicka direkt vidare föräldraföreningens e-post till din klass då du själv tagit del av informationen!

Sköt också om kontakten till de föräldrar som är svåra att nå. Finns det en språkbarriär, gör gärna en extra insats med att kort översätta det viktigaste. Ta gärna hjälp av de övriga föräldrarna i klassen!

Obs!

Klassombudsperioden börjar när huvudklassombudet har fått dina kontaktuppgifter (oftast sent i Augusti eller början av September) och perioden slutar när de nya klassombud har valts och deras kontaktuppgifter är meddelade till huvudklassombudet. Det här är viktigt, eftersom i början av hösten brukar det ordnas evenemang, där årskurser 2-5 har uppgifter. Då är det viktigt att nå alla familjer genast, även om man hamnar använda de gamla kontaktuppgiftslistor...

Klasslistan

Som klassförälder är det bra om du samlar ihop en namnlista med kontaktuppgifter till familjerna för att kunna nå ut med information till alla. Observera ändå att en sådan namnlista är något som ni i klassen beslutar internt om och att listan inte samlas in på uppdrag av föräldraföreningen. Klasslistan skall följaktligen inte skickas till föräldraföreningen!

Föräldraföreningen har i enlighet med GDPR-reglerna endast följande register:

  • Medlemsregister
  • Register för stödmedlemmar
  • Register för klassombud

Uppgifterna till dessa register samlar föräldraföreningen själv in direkt av sina medlemmar/stödmedlemmar. Som klassombud kommer ditt namn och e-postadress att läggas in i registret för klassombud då du meddelat till föräldraföreningen om ditt uppdrag.

Föreningens registerbeskrivning finns här.

Föräldraföreningen rekommenderar att ni inom klassen kommer tillsammans överens om vilka uppgifter som ni önskar samla in och hur dessa förvaras och distribueras. Tänk på att ”less is more”. Det viktigaste för dig som klassombud är att du har alla föräldrars e-postadresser så att du snabbt och enkelt kan nå föräldrarna. Om ni väljer att upprätta en klasslista, kontrollera att alla ger sitt samtycke till att klasslistan distribueras inom klassen!

Ett eller flera klassombud

Det finns inget hinder att ni är flera än ett klassombud i klassen. Tvärtom kan det vara både praktisk och roligare om ni är flera. Om det finns flera klassombud i en klass kan ni dela upp de olika uppgifterna så att alla har ansvar för någon bit.

Oberoende om du är det enda klassombudet eller om ni är flera ombud i klassen hör det givetvis till att uppgifterna delegeras även till klassens andra föräldrar. Det är bra att uttala att alla föräldrar i klassen kan ta initiativ till olika typer av evenemang eller aktiviteter. Föräldraföreningen utgår inte ifrån att det är endast du som skall dyka upp på årsmötet eller sköta om klassens uppgifter på höstbasaren. Ett gott samarbete med skolan och föräldraföreningen är i hela klassens intresse. Be om hjälp och delegera modigt!

Höstbasaren – föreningens viktigaste evenemang

Basaren är det viktigaste evenemanget för föräldraföreningens penninginsamling och därigenom också för guldkanten på våra skolelevers vardag.  Varje årskurs har sin egen uppgift vid förberedelserna inför basaren och på själva basardagen. Som klassombud har du en viktig roll i förberedelserna. Bekanta dig därför i god tid med den information som gäller din klass. Kom också ihåg att i god tid innan distribuera informationen i din klass! Informationen hittar du här. Observera att det som  oftast krävs samarbete mellan parallellklassernas klassombud. Ta gärna därför i god tid kontakt med dessa så att ni hinner i lugn och ro koordinera era uppgifter. Om du inte vet vem du skall kontakta, kan du alltid kontakta oss på föräldraföreningen.

Vi finns här för dig!

Om du har några frågor, tankar, utvecklingsförslag eller vill annars bara prata om föreningens verksamhet är du hjärligt välkommen att kontakta oss. Vi i föräldraföreningens styrelse står alltid till ditt förfogande!

Styrelsen nås bäst via e-post, fofo.finno(at)gmail.com, eller via vår Facebook-grupp.