Småklasser - bakning och mottagande

Klasserna 1, 4, 6 och småklasserna sköter bakverk till försäljning.

Normalt har det delas upp såhär:

  • 1, 4, 6 och småklasser bakar bakverk till försäljning
  • Småklasserna tar emot bakverk på lördag morgon (vi brukar stå innanför huvud dörren i matsalen) 
  • Småklassernas ordnar bakverken på borden på lördag
    • Styrelsen prissätter bakverken
  • Alla klasser deltar i att fixa fram Lotterivinster

Lotteriet är enligt våra undersökningar bland de programmen som barnen tycker bäst om - speciellt gäller det de elever som får sälja lotter! Lotteriet är också en betydande del av basarens ekonomi och för att få in tillräckligt antal vinster till lotteriet ber vi att alla skolans föräldrar ställer upp med att samla in vinster. Vinsterna till lotteriet bör vara hela, rena och som regel nya och oanvända - antikviteter av större värde tas även emot med tacksamhet! Lotterivinsterna kan lämnas redan nu till lärarna i respektive klass.

Dokument

Viktiga dokument och nakkilista botten finns här:

Program