Här hittar du info om olika klubbar i Finno

Klubbverksamhet ordnas i olika former vid Finno skola:

  • År 2022-23 ordnas det INTE morgonklubbar för årskurs 1 och 2, eftersom skolan börjar 08:30 (tidigare år
  • Eftermiddagsklubbar i huvudsak för åk 3 och uppåt, dvs för de barn som inte har Eftis-plats

Klubbarna ordnas i huvudsak av utomstående föreningar och personer (Arbis, Magiska hatten, EsTT mm).


Klubbschema 2022-2023

Vi uppdaterar klubb info då vi får mera detaljer gällande detta. Skolan och arrangörerna förbehåller sig rätten till ändringar.