Gårdsfesten 23.8.2023

Allmänt

Gårdsfesten ordnas av föreningen för alla klasser och familjer i början av höstterminen. Tanken är att vara ute, leka och äta. Tillställningens syfte är att stärka samvarokänslan och få i synnerhet de nya ettornas familjer med i verksamheten. Gårdsfesten brukar ordnas i början av september eller slutet av augusti på kvällen 17–19. Platsen är skolans gård. Vid mån av möjlighet kan man boka bänd och/eller ha körerna med o uppträda.

I normala fall ordnas Gårdsfesten tillsammans med Dagis FöFö, så får vi mera porukka och så är ju en stor del av familjerna sådana som har barn i både dagis och skolan.

Gårdsfestens händelser

Traditionellt har alla årskurser någon programpunkt. Nedan kan fungera som riktgivande idéer om vad man kan göra.

 • Stövelkastning, säcklöpning (åk 2)
 • Gatukritor, hula-ringar, styltor (åk 3)
 • Bollspel (t.ex. petanque, mölkky el. dyl. - icke brännboll eller fotboll, då dessa tar för mycket plats på gården) (åk 4)
 • Café + grillning (åk 5 Lägerskolekommittén sköter detta som del av lägerskolearrangemangen)
 • Ettorna har just börjat skolan och även om deras föräldrar kanske har barn på andra klasser, så har åk 1 traditionellt inte haft nån speciell uppgift att ordna
 • Åk 6 brukar vara så trötta redan att de inte har speciella krav på sig :)
 • Bändet, om sådant är bokat, brukar spela på "scenen" eller under tak och det passar bra att börja med keikka ca 1745

Det mesta gällande utrustning för åk 2 - 4 program punkter finns redan på skolan i form av rast redskap (som FöFö ofta också har bekostat med understöd genom åren), och dessa får lånas. Klasserna behöver således inte nödvändigtvis skaffa eller hämta med sig nåt till program punkterna - dock finns det inget som hindrar att klasserna har med sig även egen utrustning om de så tycker.

Lessons learned 

 • Lägg med information om Föräldraföreningens verksamhet, medlemsavgiften, hemsida, Facebook-sida och gårdsfesten i inbjudan. Detta är speciellt viktigt att få till de nya ettorna!
 • Förvarna om föreningens årsmöte i inbjudan.
 • Uppgifts-fördelningen borde skickas ut redan i slutet av vårterminen. Annars blir det bråttom med ordnandet efter semestern. Detta gäller speciellt Lägerskolekommittén.
 • Bändet behöver elström, så kolla med skolan i förväg.
 • Priser i Café får gärna vara sådana, att de stöder ändamålet med att samla in pengar till förmån för lägerskolan. Ex korv och mockarutor för 3 eur är säkert helt ok.