Styrelsen 2022-2023

  • Ordförande Henrik Ramm-Schmidt, 0400269199
  • Sekreterare och kassör Ursula Koivikko
  • Johan Ström
  • Suvi Salonius
  • André Åberg
  • Jenni Bergendahl
  • Pia Backström
  • Noora Gisselberg
  • Lärarrepresentant Samir Mountassir

Adress

Föräldraföreningen vid Finno skola rf
Finländarvägen 2-4
02270 Esbo
FO: 2040746-5
Register nummer: 186.463
fofo.finno@gmail.com
https://finno.hemochskola.fi

OBS OBS OBS gällande fakturor!

Eventuella fakturor till föreningen BÖR skickas per epost till 
fofo.finno@gmail.com, då vi inte har nån möjlighet att kolla
snigelpost som kommer till skolan.

Utgiftsredovisningsblankett 

Vår blankett hittar du här. Fyll i och skicka som pdf med bilder på kvitton till fofo.finno@gmail.com. 

Syfte och ändamål

Föreningens syfte är bl.a. att främja samarbetet mellan elevernas föräldrar och skolan, stöda hemmen och skolan i deras strävan att skapa en god inlärnings- och tillväxtmiljö för barnen och att främja barnens balanserade och mångsidiga utveckling,. Till föreningens uppgifter hör även att föra fram föräldraopinionen i frågor gällande skolan och uppfostran  och att fungera som föräldrarnas samarbetsorgan.

För att uppnå sitt syfte kan föreningen bl.a.  bekanta sig med skolans målsättningar och verksamhet, göra förslag, ta initiativ och vid behov kontakta myndigheter för att genomföra nödvändiga förändringar, upprätthålla kontakten till skolans officiella organ och samarbeta med övriga föreningar som fungerar till förmån för skolan. På föreningens möten kan behandlas ärenden som främjar hemmens och skolans samarbete. Utöver detta kan föreningen bedriva informationsverksamhet och anordna skolnings-, diskussions- och festtillställningar samt övriga evenemang, utflykter och studiebesök för både elever och elevernas föräldrar.

Medlemmar

Föreningens medlemmar antas genom ansökan. Du hittar närmare information om medlemskapet här.  Som medlem kan du påverka och själv delta i verksamheten. Även andra som är intresserade av föreningens verksamhet kan antas som medlemmar.

Varifrån kommer pengarna?

Föreningens intäkter kommer huvudsakligen från tre källor: stödavgifterna, Finnobasaren och understöd från olika fonder.

Vart går pengarna?

Föräldraföreningen omsätter årligen ungefär tiotusen euro i form av olika understöd till skolan och eleverna. Biblioteksverksamheten stöds i form av årsprenumeration på Kalle Anka, Bamse, Illustrerad vetenskap samt böcker. Själva skolarbetet stöds via inköp av sportutrustning, skoldagböcker, bidrag till stafettkarneval och klassutfärder samt stipendier. Samtidigt ges ansenliga bidrag för teaterbesök. Dessutom ordnas vanligen två olika discon för årskurserna 1-3 och 3-6.

Du hittar här föreningens stadgar och registerbeskrivning.