Vad gör man i styrelsen?

Finno FöFö har enligt sina stadgar en styrelse som har:

 • En ordförande
 • Minst fyra medlemmar

I tillägg behöver föreningen även en kassör som sköter bankärended och bokföringen, samt en verksamhetsgranskare/revisor och även en suppleant.

I styrelsens jobbar vi alla tillasammans och vi brukar dela upp våra uppgifter så att de passar allas livs- och arbetssituationer samt kalendrar - det handlar ju trots allt om helt frivillig verksamhet.

De huvudsakliga posterna i styrelsen är:

 • Ordförande, som gör lite det ena och det andra...
 • Huvudklassombud, som sköter info till klassföräldrarna
 • Facebook/Info ansvarig som håller hemsidan och Facebook up-to-date
 • Stipendieansvarig, som tillsammans med Ordförande och skolans representant ser till att föreningen söker olika typer av understöd och stipendier
 • Smågruppsrepresentant som ser till att även de mindre klassernas röst blir hörd

Verksamhetsgranskarens uppgift är rätt enkel, dvs läsa igenom mötesprotokoll och bokföringen och granska att föreningens verksamhet är i enlighet med lagar och föreningens stadgar.

Styrelsens uppgifter

Styrelsens huvudsakliga uppgifter är:

 • Sköta om att FöFös verksamhet fortsätter
 • Sköta om stipendie- och understödsansökningar
 • Koordinera program, såsom Gårdsfesten, Basaren, discon och föreläsningar
 • Fungera som en kontakt-länk mellan föräldrar och skolan
 • Besluta om hur de pengar vi får in skall användas till skolbarnens bästa

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder ca 8 gånger per år, vilket betyder i stort sätt ett möte per månad. Styrelsemöten hålls normalt på skolan i Mias klass och likaså normalt är att en del av styrelsen deltar på distans. Vi brukar ha en liten matbjudning på styrelsens möten, så att även de som kommer direkt från jobbet har möjlighet till en munsbit.

I tillägg till fysiska möten, kommunicerar styrelsen främst via sin WhatsApp-grupp, där vi snabbt och smidigt kan diskutera saker och koordinera verksamheten.

Tar det mycket tid? Voinko osallistua myös suomeksi?

Hallitustyö vaatii juuri sen verran aikaa kuin sinulla on mahdollista antaa, ja tätä voi hyvin hoitaa myös toisella kotimaisella. Yleisesti ottaen hallituksessa olo vaatii noin 2h/kk, joka vastaa meidän normaalia kokousta kerran kuussa - mutta toki tähän toimintaan saa vapaasti laittaa myös enemmän aikaa.

Hur kan jag komma med i styrelsen?

Det är enkelt, meddela oss på fofo.finno@gmail.com eller ring ordföranden på 0400-269199 så tar vi upp ärendet för behandling.