Höstbasaren 9.11.2019

13.05.2019 kl. 09:26
Nytt program på Höstbasaren bl.a. kamrat, syskon och släktingfotografering.

Basaren 2019 arrangeras i normal ordning på en skollördag i november. Mera info om Basaren kommer att läggas up på dessa sidor (se menyn till höger).

Extra fotografering

Detta år siktar vi på att utveckla programmet och har som plan att bland annat erbjuda möjlighet till kamrat, syskon och släkting fotografering. Frendikuva, som även sköter skolfotografering i Finno, är på plats på Basaren. Systemet fungerar i samma stil som skolfotona, dvs man tar sina bilder och Frendikuva skickar sedan hem koder där man kan logga in på deras web-platform och beställa de bilder man vill ha. 

Fotograferingen är naturligtvis helt frivillig och man förbinder sig inte heller att köpa fotona även om man varit med på fotograferingen.

Vi har tänkt oss att denna extra fotografering passar sig för:

  • Kamratfoton (man kan INTE ta kamratfoton i samband med den normala skolfotograferingen)
  • Släktingfoton
  • Omtagning av personliga porträtt, ifall barnet varit frånvarande vid normala skolfotograferingen eller man inte var nöjd med de bilderna

Pris på bilder kommer att vara samma som för det normala skolfotona.

Henrik Ramm-Schmidt

Bli medlem!

Avgiften för ett läsår är 25 euro per familj. Du kan enkelt ansöka om medlemskap via denna blankett.

Du kan också bara betala avgiften, ifall du önskar vara anonym.

Föräldrarföreningen vid Finno skola rf
Aktia FI17 4055 4920 1336 73
Referens: 20187
Summa: 25 EUR per familj

Och ifall du bara vill bli medlem, men inte betala avgiften, går det också bra. Vi är flexibla . Fyll i blanketten.