Skolfotografering i Finno Skola 2019-2021

Skolfotograferingen har gamla anor även i Finno Skola och de senaste åren har Frendikuva skött om fotograferingen.

FöFö, dvs Föräldraföreningen, har kontrakt med Frendikuva för åren -19, -20, -21 och kontraktet omfattar skolfotografering enligt följande:

 • Klassfoton + porträtt (29. - 30.8.2019)
 • Reservdag för de som eventuellt varit frånvarande
 • Kamrat- och släktingfoton + reserv-porträtt i samband med basaren

Pris

Det har varit en hel del diskussioner om skolfotografering i olika skolor och huruvida prisnivån är konkurensutsatt eller på något sätt överenskommen. Det har även diskuterats ifall det är korrekt att fotografen ersätter arrangören på något sätt. 

I Finno Skola har FöFö gjort beslut om detta på följande sätt:

 1. Skolfotografierna är HELT FRIVILLIGA och även om man har varit med på fotografering, så behöver man INTE beställa bilderna
 2. FöFö har anlitat Frendikuva för fotona, då majoriteten och skolan varit nöjda med deras arrangemang och kvalitet de senaste åren
 3. FöFö erhåller en klumpsumma (600,- EUR/år) av Frendikuva för arrangering av fotona -> denna summa delas ut som bidrag till samtliga klasser för deras vårutflykter. Summan är oberoende av hur många elever eller foton det tas eller köps.
 4. FöFö tar inte någon kommission per bild och standardbilderna är prissatta enligt följande
  1. Klassfoto 2,15€
  2. Tarra-ark 2,15€
  3. Porträtt 10x15cm 2,15€
  4. postning ca 3-5€
  5. Övriga produkter (magneter, kaffekoppar mm - det finns ca 100 olika) har standarpris enligt Frendikuvas prislistor

Storängen och Mattliden har kontrakt med Seppälä men har valt lite olika tillvägagångssätt med foto priser och antingen stöder verksamheten såsom i Finno eller subventionerar priserna direkt. Det bör noteras att bägge dessa skolor är avsevärt större än Finno och således är foto priserna mellan skolorna inte direkt jämförbara (Storängen har ca 680 elever och Mattliden ca 1250). 

Tider

 • Huvudsaklig klass+porträtt fotografering 29.-30.8.2019
 • Reservdag i september/oktober
 • Kamrat- och släktingfoton + extra reservdag för porträtt i samband med basaren

Frågor

Ifall du har frågor gällande skolfoton i Finno, vänligen kontakta styrelsen.